องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]8
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 4 พ.ย. 2565 ]24
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566+ [ 2 พ.ย. 2565 ]23
4 แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 17 ต.ค. 2565 ]25
5 เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 17 ต.ค. 2565 ]68
6 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 17 ต.ค. 2565 ]22
7 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีปี 2566 [ 17 ต.ค. 2565 ]23
8 จดหมายข่าว อบต.หนองนาง ฉบับที่ 1 ปีที 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 ต.ค. 2565 ]22
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]161
10 รณรงค์การชำระภาษี Excel [ 13 ธ.ค. 2564 ]195
11 รณรงค์การชำระภาษี [ 9 ธ.ค. 2564 ]251
12 ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตรามราจัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี พ.ศ.2563 (ใช้ราคาประเมินรอบบัญชี พ.ศ.2559-2562) [ 1 มิ.ย. 2563 ]222
13 การขยายเวลากำหนดเวลาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีภาษีพ.ศ. 2563 (ภ.ด.ส.3) [ 14 พ.ค. 2563 ]258
14 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]255
15 บัญชีกำหนดราคราประเมินทุนทรัพย์โรงเรืองสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (แก้ไขเพิ่มเติม) [ 1 ส.ค. 2562 ]231