องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ปีที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 17 ต.ค. 2566 ]12
2 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]31
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 4 พ.ย. 2565 ]39
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566+ [ 2 พ.ย. 2565 ]37
5 แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 17 ต.ค. 2565 ]41
6 เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 17 ต.ค. 2565 ]117
7 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 17 ต.ค. 2565 ]42
8 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีปี 2566 [ 17 ต.ค. 2565 ]37
9 จดหมายข่าว อบต.หนองนาง ฉบับที่ 1 ปีที 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 ต.ค. 2565 ]36
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]177
11 รณรงค์การชำระภาษี Excel [ 13 ธ.ค. 2564 ]214
12 รณรงค์การชำระภาษี [ 9 ธ.ค. 2564 ]266
13 ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตรามราจัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี พ.ศ.2563 (ใช้ราคาประเมินรอบบัญชี พ.ศ.2559-2562) [ 1 มิ.ย. 2563 ]237
14 การขยายเวลากำหนดเวลาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีภาษีพ.ศ. 2563 (ภ.ด.ส.3) [ 14 พ.ค. 2563 ]273
15 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]270
16 บัญชีกำหนดราคราประเมินทุนทรัพย์โรงเรืองสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (แก้ไขเพิ่มเติม) [ 1 ส.ค. 2562 ]246