องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้


ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตรามราจัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี พ.ศ.2563 (ใช้ราคาประเมินรอบบัญชี พ.ศ.2559-2562)

    รายละเอียดข่าว

ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตรามราจัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี พ.ศ.2563 (ใช้ราคาประเมินรอบบัญชี พ.ศ.2559-2562)

    เอกสารประกอบ ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตรามราจัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี พ.ศ.2563 (ใช้ราคาประเมินรอบบัญชี พ.ศ.2559-2562)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง