องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การแจ้งข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวที่มีความประสงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]1
2 ประกาศ ภ.ด.ส.3 (บัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567) [ 29 ม.ค. 2567 ]1
3 ประกาศ ภดส.3 ปี 2567 [ 29 ม.ค. 2567 ]1
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง [ 15 ม.ค. 2567 ]3
5 งบการเงินปีงบประมาณ 2566 [ 15 ม.ค. 2567 ]3
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]19
7 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง [ 20 ก.ย. 2566 ]13
8 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบโรงเรียนบ้านนาดง (จากบ้านนายธงชัย แสงสีอ่อน ถึง บ้านนายอารมณ์ รอนลับ) บ้านนาดง หมู่ที่ ๒ (เงินสะสม) [ 24 ก.ค. 2566 ]26
9 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ซ่อมสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.๑๑๘-๒๑ หนองนาง-บ้านมะเขือ บ้านหนองนาง หมู่ที่ ๓ (เงินสะสม) [ 24 ก.ค. 2566 ]22
10 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายสำลี พิมดี ถึงบ้านนายณรงค์ รองแขวง หมู่ที่ ๕ บ้านดงนาคำ (เงินสะสม) [ 24 ก.ค. 2566 ]21
11 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นห้วยแสง (จากนานายสายัณต์ สีปานแก้ว ถึง นานายโชคเจริญ ใจเบา) ม.1 (เงินสะสม) [ 21 ก.ค. 2566 ]21
12 รายงานการเงินประจำปี 2565 [ 3 เม.ย. 2566 ]33
13 ประกาศการจัดทำแบบบัญชีแสดงรายการที่ิดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]37
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง เรื่อง จัดทำบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]39
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ [ 18 ม.ค. 2566 ]49
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ [ 30 พ.ย. 2565 ]49
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ [ 19 ต.ค. 2565 ]51
18 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 4 ต.ค. 2565 ]57
19 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ก.ค. 2565 ]111
20 นโยบายไม่รับของขวัญ [ 25 เม.ย. 2565 ]153
 
หน้า 1|2|3