องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 57 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ลานกีฬาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง [ 13 มิ.ย. 2567 ]4
2 อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ออกกำลังกาย [ 13 มิ.ย. 2567 ]1
3 โครงการ MOI WASTE BANK WEEK มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 เม.ย. 2567 ]9
4 ประกาศงบการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองแล้ว [ 19 มี.ค. 2567 ]9
5 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift policy จากการปฎิบัติหน้าที่ [ 14 มี.ค. 2567 ]10
6 บันทึกข้อตกลง ITA อำเภอท่าบ่อ [ 11 มี.ค. 2567 ]10
7 การแจ้งข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวที่มีความประสงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]16
8 ประกาศ ภ.ด.ส.3 (บัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567) [ 29 ม.ค. 2567 ]15
9 ประกาศ ภดส.3 ปี 2567 [ 29 ม.ค. 2567 ]8
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง [ 15 ม.ค. 2567 ]12
11 งบการเงินปีงบประมาณ 2566 [ 15 ม.ค. 2567 ]15
12 ประชาสัมพันธ์ภาษีปี 2567 [ 11 ต.ค. 2566 ]2
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]27
14 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง [ 20 ก.ย. 2566 ]21
15 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบโรงเรียนบ้านนาดง (จากบ้านนายธงชัย แสงสีอ่อน ถึง บ้านนายอารมณ์ รอนลับ) บ้านนาดง หมู่ที่ ๒ (เงินสะสม) [ 24 ก.ค. 2566 ]34
16 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ซ่อมสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.๑๑๘-๒๑ หนองนาง-บ้านมะเขือ บ้านหนองนาง หมู่ที่ ๓ (เงินสะสม) [ 24 ก.ค. 2566 ]29
17 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายสำลี พิมดี ถึงบ้านนายณรงค์ รองแขวง หมู่ที่ ๕ บ้านดงนาคำ (เงินสะสม) [ 24 ก.ค. 2566 ]28
18 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นห้วยแสง (จากนานายสายัณต์ สีปานแก้ว ถึง นานายโชคเจริญ ใจเบา) ม.1 (เงินสะสม) [ 21 ก.ค. 2566 ]29
19 ประชาสัมพันธ์การให้บริการ E-Service [ 10 เม.ย. 2566 ]2
20 รายงานการเงินประจำปี 2565 [ 3 เม.ย. 2566 ]39
 
หน้า 1|2|3