องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


📢📢ประชาสัมพันธ์ 📢📢 การกำหนดดำเนินการโครงการ “เราชนะ” ให้แก่ประชาชนในเขต ต.หนองนาง ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสา สำหรับกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และให้นำบั

    รายละเอียดข่าว

📢📢ประชาสัมพันธ์ 📢📢 การกำหนดดำเนินการโครงการ “เราชนะ” ให้แก่ประชาชนในเขต ต.หนองนาง ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสา สำหรับกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และให้นำบัตรประจำตัวประชาชน ที่เป็นสมาร์ทการ์ด ตัวจริงมา อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ทุกท่านนำหน้ากากอนามัยไปด้วย

    เอกสารประกอบ 📢📢ประชาสัมพันธ์ 📢📢 การกำหนดดำเนินการโครงการ “เราชนะ” ให้แก่ประชาชนในเขต ต.หนองนาง ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสา สำหรับกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และให้นำบั
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ