องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( 468 / ) ตำบลหนองนาง ได้ดำเนินการสำรวจและจัดทำรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฏหมายข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลหนองนาง ได้สำรวจรา

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( 468 / ) ตำบลหนองนาง ได้ดำเนินการสำรวจและจัดทำรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฏหมายข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลหนองนาง ได้สำรวจรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่แนบมานี้    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( 468 / ) ตำบลหนองนาง ได้ดำเนินการสำรวจและจัดทำรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฏหมายข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลหนองนาง ได้สำรวจรา
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ