องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 [ 13 ก.พ. 2567 ]13
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 [ 12 ธ.ค. 2566 ]14
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]17
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 [ 15 มิ.ย. 2566 ]28
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]44
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 [ 13 ธ.ค. 2565 ]58
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 [ 14 มิ.ย. 2565 ]51
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 [ 11 พ.ค. 2565 ]128
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 [ 11 พ.ค. 2565 ]125
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 1 ก.พ. 2565 ]260
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564) [ 18 พ.ย. 2564 ]278
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (แก้ไข ครั้งที่ 1/2564) [ 18 พ.ย. 2564 ]237
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ [ 20 ก.ค. 2563 ]306
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ 1 [ 20 ก.ค. 2563 ]323
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 [ 20 ก.ค. 2563 ]304