องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 104 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2565 [ 6 ก.ย. 2565 ]8
2 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นปุ่ตา ม.5 บ้านดงนาคำ [ 5 ส.ค. 2565 ]10
3 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 บ้านคำป่าก้าว [ 4 ส.ค. 2565 ]10
4 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านคำป่าก้าว [ 22 ก.ค. 2565 ]8
5 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านนาน้ำพาย [ 1 ก.ค. 2565 ]9
6 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านนาดุ [ 13 มิ.ย. 2565 ]51
7 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านดงนาคำ [ 13 มิ.ย. 2565 ]47
8 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 7 บ้านราษฎร์สามัคคี ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองนาง (เงินอุดหนุน ปี 65) [ 26 พ.ค. 2565 ]57
9 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 4 บ้านนาดุ ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองนาง (เงินอุดหนุน ปี 65) [ 24 พ.ค. 2565 ]46
10 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 [ 29 เม.ย. 2565 ]77
11 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายโยธิน น้อยยะ ม.9 บ้านโนนสดใส [ 25 เม.ย. 2565 ]76
12 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นสี่แยกไปป่าช้า ม.6 บ้านสมสร้าง [ 25 เม.ย. 2565 ]70
13 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ,วัสดุสำนักงาน,วัสดุคอมพิวเตอร์,ซ่อมแซมรถยนต์ กข 8584 [ 4 เม.ย. 2565 ]86
14 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างค่าวัสดุคอมพิวเตอร์,ซ่อมแซมรถ 80-9353 หนองคาย [ 4 เม.ย. 2565 ]72
15 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 เส้นทางจากฟาร์มหมูๆไปทางนานายสันติ จันดี [ 31 มี.ค. 2565 ]71
16 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) [ 21 มี.ค. 2565 ]87
17 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างว่อมแวมรถยนต์ กข 8584,วัสดุคอมพิวเตอร์,วัสดุสำนักงาน [ 21 มี.ค. 2565 ]92
18 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง นค.ถ.118-17 สายบ้านคำป่าก้าว-สามแยกหนองนางพิท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ก.พ. 2565 ]114
19 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ [ 8 ก.พ. 2565 ]118
20 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน [ 8 ก.พ. 2565 ]109
 
หน้า 1|2|3|4|5|6