องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 80 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นค.ถ.118-19 สายอนามัยเก่าถึงสายคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านคำป่าก้าว [ 12 ต.ค. 2564 ]22
2 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแล ควบคุม บำรุงรักษา การใช้รถส่วนกลาง และขับรถส่วนกลาง ขององคืการบริหารส่วนตำบลหนองนาง [ 4 ต.ค. 2564 ]18
3 ประกาศแผนการบำรุงรัษาครุภัณฑ์และปรับปรุงสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]22
4 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]24
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส ที่ 4 [ 30 ก.ย. 2564 ]25
6 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 [ 21 ก.ย. 2564 ]23
7 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างค่าวัสดุช่วยเหลือประชาชน (ผู้ประสบอัคคีภัย) [ 17 ก.ย. 2564 ]20
8 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียน ศพด.ในสังกัด,น้ำดื่ม เดือน ส.ค.-ก.ย.64 [ 8 ก.ย. 2564 ]28
9 ประกาศเผยแพร่ราคากลางครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นค.ถ.118-19 สายอนามัยเก่าถึงสายคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านคำป่าก้าว ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองนาง (เงินอุดหนุน ปี 65) [ 8 ก.ย. 2564 ]31
10 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐวัยที่ใช้สำหรับ ศพด.2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]30
11 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นค.ถ.118-19 สายอนามัยเก่าถึงสายคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านคำป่าก้าว ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองนาง (เงินอุดหนุน ปี 65) [ 6 ก.ย. 2564 ]53
12 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ๊นเตอร์) [ 30 ส.ค. 2564 ]24
13 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid 19 [ 30 ส.ค. 2564 ]30
14 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุุุวิทยาศาสตร์,วัสดุคอมพิวเตอร์,วัสดุสำนักงาน [ 27 ส.ค. 2564 ]29
15 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเหมาขุดลอกดินอุดตันรางระบายน้ำ ม.1 ม.9 และ ม.4 [ 24 ส.ค. 2564 ]24
16 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมเต้นท์ อบต.หนองนาง,ซ่อมแวมรถบรรทุกขยะ บท 81-1048 หนองคาย [ 24 ส.ค. 2564 ]29
17 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุซ่อมแซม ศพด.,จ้างถ่ายเอกสาร,วัสดุงานบ้านงานครัว [ 18 ส.ค. 2564 ]29
18 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างค่าวัสดุช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) [ 9 ส.ค. 2564 ]28
19 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 5 บ้านดงนาคำ [ 9 ส.ค. 2564 ]30
20 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจ,ครุภัณฑ์สำนักงาน [ 4 ส.ค. 2564 ]30
 
หน้า 1|2|3|4