องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวนันทิยา พานุรักษ์


นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ