องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th
 
 
สภาอบต.
ประธานสภา อบต.
 
รองประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10