องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร


นายศราวุธ แข็งแรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง
โทร. 0895754400นายฟูศักดิ์ ขุนใหญ่

นายลำพูล บันทะนนท์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง
โทร.0857610696
โทร.0885082243
นายภาณุวัฒน์ คำสุนันท์


เลขานายกองค์การบริหารสวนตำบลหนองนาง