องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th
 
 
 


ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)


วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
2022-01-19
2022-01-13
2021-09-15
2021-09-15
2021-08-09
2021-08-05
2021-07-29
2021-07-01
2021-07-01
2021-06-03