องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th
 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

2023-06-07
2023-06-06
2023-06-06
2023-04-13
2022-10-07
2022-09-20
2022-09-08
2022-09-01
2022-03-23
2022-01-19