องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th
 
 
 


อบต.หนองนาง มอบชุดตรวจ Antigen Test Kit ให้กับ รพ.สต.หนองนาง


วันที 14 กันยายน พ.ศ. 2564  นายกศราวุธ แข็งแรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง มอบเวชภัณฑ์ ในการตรวจหาเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019  covid-19 ชุดตรวจ Antigen Test Kit และมอบน้ำดื่มสำหรับประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในตำบลหนองนาง ให้กับหน่วยงาน รพสต.หนองนาง โดยมีนายสุพันธ์  เตโช ผอ.รพ.สต.หนองนาง ในการรับมอบ พร้อมด้วยกำนันตำบลหนองนาง และ อสม.ตำบลหนองนาง

2023-06-07
2023-06-06
2023-06-06
2023-04-13
2022-10-07
2022-09-20
2022-09-08
2022-09-01
2022-03-23
2022-01-19