องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th
 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี


วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายศราวุธ แข็งแรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอท่าบ่อ ได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมอบวัคซีนให้กับอาสาปศุสัตว์ตำบลหนองนาง หมู่ที่ 1-10 ไปฉีดให้กับสุนัขและแมวที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้

2022-03-23
2022-01-19
2022-01-13
2021-09-15
2021-09-15
2021-08-09
2021-08-05
2021-07-29
2021-07-01
2021-07-01