องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th
 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564


วันที่ 9 สิงหาคม 2564 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565 และพิจารณาเรื่องอื่นๆ

2022-03-23
2022-01-19
2022-01-13
2021-09-15
2021-09-15
2021-08-09
2021-08-05
2021-07-29
2021-07-01
2021-07-01