องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th
 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564


วันที่ 9 สิงหาคม 2564 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565 และพิจารณาเรื่องอื่นๆ

2023-06-07
2023-06-06
2023-06-06
2023-04-13
2022-10-07
2022-09-20
2022-09-08
2022-09-01
2022-03-23
2022-01-19