องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th

 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564


วันที่ 9 สิงหาคม 2564 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565 และพิจารณาเรื่องอื่นๆ

2024-06-07
2024-05-27
2024-05-21
2024-05-20
2024-01-19
2023-10-05
2023-06-07
2023-06-06
2023-06-06
2023-04-13