องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th
 
 
 


นายศราวุธ แข็งแรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาและสมาชิกสภาได้มอบชุดทรายอะเบสให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนางโดยนายสุพันธ์ เตโช ผู้อำนวยการโรงพยาบาส่งเสริมสุขภาพ


วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00น. นายศราวุธ แข็งแรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาและสมาชิกสภาได้มอบชุดทรายอะเบสให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนางโดยนายสุพันธ์ เตโช ผู้อำนวยการโรงพยาบาส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนาง และ อสม.ตำบลหนองนางนำไปป้องกันและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกของพี่น้องชาวตำบลหนองนาง
2022-03-23
2022-01-19
2022-01-13
2021-09-15
2021-09-15
2021-08-09
2021-08-05
2021-07-29
2021-07-01
2021-07-01